Nieuweroord - Leiden

De locatie Nieuweroord in Leiden wordt (her)ontwikkeld tot een woonlocatie. In dat kader heeft de gemeente Leiden als doel een, zo breed mogelijk gedragen, ambitiedocument te maken met bewoners en andere belanghebbenden. In het ambitiedocument worden de wensen vanuit de gemeente en de omgeving (betrokkenen en omwonenden) verwerkt.

Er is voor gekozen om deze wensen met behulp van beelden te vertalen omdat beelden meer kunnen zeggen dan 1.000 woorden. De moodboars geven de kern van de opgave weer en visualiseren de sfeer waarmee ontwikkelaars concreet een ontwerp zullen maken. 

In twee denktank sessies is een moodbeeldsessie geintegreerd. De leden van de Denktank is gevraagd een moodboard te maken welke de “ Genius Loci” van Nieuweroord verbeeld. Ook is gevraagd om beelden te bewaren die absoluut niet gewenst zijn. Van deze moodboards is een gedragen moodboard gemaakt die de opgave voor de ontwikkeling van Nieuweroord in beeld vertaald.


< terug naar overzicht


Neem direct contact op!

Opdrachtgevers & eigen ervaring

Toepassing van beelden en moodboards