juni 2015

Inspirerende mood beeld sessie voor Nieuweroord in Leiden

Gisteravond hebben we een eerste inspirerende moodbeeld sessie gehouden met bewoners en betrokkenen (de Denktank) bij de herontwikkeling van Nieuweroord in Leiden. Van belang is om de wensen die leven in de omgeving van Nieuweroord, mee te nemen in de vervolgfase binnen de kaders die zijn gesteld. En dat doen we met behulp van beelden. Beelden maken gedachten concreet, inspireren en verbinden. Uiteindelijk maken we een moodboard die de "genius loci" (de geest, het hart, de kern) van de locatie visualiseert en als leidraad kan dienen in de herontwikkelingsopgave.